Folkhälsan i Vörå

Folkhälsan i Vörå

Styrelsen för 2017:

Margita Sandvik, Ordförande
Eva Edén, Viceordförande
Gun-Marie Grannas, Sekreterare
Gunilla Kattil, Kassör
Margareta Karvonen
Christel Blomqvist-Johansson
Christina Maag
Ann-Catrin Thomasfolk
Lena Heinull
Annika Åkers

Ersättare:
Ebba Olin