Folkhälsan i Esse

Folkhälsan i Esse

Styrelsen för 2017:

Gunilla West, ordförande (040 703 9248)
Daniel Gunell, vice ordförande
Annika Björkskog, t.f. sekreterare
Styrelsemedlemmar:
Nina Hermann
Tarja Häll
Ann-Sofie Kung
Maria Smeds
Thore Ahlvik-Fors
Cajsa Elvström
Alexsandra Erikson