Folkhälsan i Finström

Folkhälsan i Finström

Ordförande: Malin Sjuls tfn 0400 980 330
Sekreterare: Diana Berglund tfn 0457 342 58 96
Kassör: Annika Trygg Jansson tfn 018 41079

www.facebook.com/FolkhalsanIFinstrom