Folkhälsan i Lumparland

Folkhälsan i Lumparland

Ordförande: Jana Lindholm, tfn 0400 774053, jana.lindholm@aland.net
Kassör: Ann-Mari Karlsson, ann-mari@aland.net
Viceordförande: Åsa Åkerblom, asa.akerblom@aland.net
Styrelseledamot: Johan Tamminen, johan.tamminen@aland.net
Styrelseledamot: Åsa Tamminen, asa.tamminen@aland.net
Styrelseledamot: Malin Joelsson, malin.lindholm@aland.net
Styrelseledamot: Maria Ström
Suppleant: Sandra Helsing, sandra.helsing6@hotmail.com