Folkhälsan i Mariehamn

Folkhälsan i Mariehamn

Kontakta föreningen via e-post folkhalsanimariehamn@gmail.com. 

Ordförande: Anita Henriksson
Vice ordförande: Susann Karlsson
Kassör: Bodil Dahlén
Sekreterare: Alexandra Walk-Liljeroos

Övriga medlemmar är Gunilla Södergård, Nathalie Walk, Ida Fagerlund och Gunilla Grönlund,