Frivillig för Ålands Lucia

Frivillig för Ålands Lucia

Luciakampanjen pågår som intensivast årligen mellan oktober och december och då behöver vi frivilliga som kan hjälpa till med olika uppgifter.

Ditt uppdrag kan till exempel vara en av de följande:
 
Lottförsäljare. Under luciakampanjen säljs lucialotter till allmänheten via t.ex. marknader och andra motsvarande öppna tillställningar.
 
Koordinator för luciaframträdanden. Under luciakampanjen gör Ålands Lucia med tärnor runt 40 uppträdanden runtom på Åland. Under uppträdandet ansvarar du för allt det praktiska i samråd med bokaren. Du hjälper och instruerar luciagruppen med alla praktiska detaljer före, under och efter uppträdandet. Du behöver ha körkort och tillgång till bil. Kilometerersättning utbetalas för varje enskilt uppdrag.
 
Tågmästare. Efter kröningen i St. Görans kyrka avgår luciatåget genom Mariehamns centrum. Som tågmästare ansvarar du för trafikarrangemangen före, under och efter luciatåget. Du ansvarar för att
samtliga ekipage uppfyller riktlinjer och regler, samt för att se till att de hamnar i rätt ordning i tåget.
 
Var? Flera orter i Mariehamn och på Åland.
 
När? Uppdragen är bundna till luciakampanjens program och tidtabell. och du bestämmer själv hur mycket tid du vill sätta på ditt uppdrag. Plats, tid och tillfälle bestäms dock alltid i samråd med den kampanjansvariga på Folkhälsan på Åland.
 
Våra förväntningar: Uppdrag inom luciakampanjen passar dig som är ansvarsfull och utåtriktad.
 
Vi erbjuder dig: Du får vara en del av ett projekt som är starkt förankrat i det åländska samhället och du skapar många nya bekantskaper. Du får introduktion och utbildning till dina uppgifter. Som avslut på uppdraget inbjudes samtliga frivilliga tillsammans med luciagruppen och andra som arbetat med luciakampanjen. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Under kampanjen samlar Folkhälsan på Åland in pengar till ett välgörande ändamål. I år samlar vi pengar för att hjälpa utsatta i det åländska samhället.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Växande intresse

 • Frivilligarbete förbättrar de frivilligas psykiska hälsa, deras fysiska hälsa, minskar deras ensamhet och utvecklar deras kunnande. (Volunteer Scotland, 2019)
 • En av tre  finländare tror att de i framtiden kommer att göra mera frivilligarbete än nu. (Medborgararenan 2019)
 • År 2018 uppgav hälften av finländarna att de gjort frivilligarbete under det gångna året och 42 procent under de senaste fyra veckorna. I genomsnitt gör finländarna 15 timmar/månad. (Medborgararenan)

Kontakt

  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta