Grupp Kere

Forskningsgruppen för komplexa sjukdomar

Vår grupp fortsätter den över ett decennium långa forskningsinriktningen som fokuserar på medicinskt viktiga komplexa fenotyper, såsom astma, psoriasis, dyslexi och medfödd immunbrist. I alla dessa sjukdomar har vi identifierat riskmodifierande gener baserad på antingen kopplingsanalyser, genetiska associationsstudier eller kandidatgenundersökningar.

Typiskt för alla projekt är att vi efter genidentifieringen fortsätter med att karakterisera gener genom biokemiska och funktionella analyser för att förstå molekylära nätverk och genom populationsgenetiska analyser för att förstå genernas betydelse för sjukdomsrisken.

Kontakt

  • Juha Kere

   Gruppledare

  • tfn:
   +46 73 421 3550

  • Kontakta