Grupp Lehesjoki

Molekylär bakgrund till epilepsisyndrom

Forskningen i grupp Anna-Elina Lehesjoki och Maija Wessman fokuserar på epilepsi och migrän.

Gruppen publicerade fynd i en musmodell för en form av progressiv myoklonusepilepsi. Fynden visar att tidig aktivering av och dysfunktion i så kallade mikrogliaceller, som leder till att hjärnvävnaden blir inflammerad, är viktiga i sjukdomsprocessen. Det ger hopp för utvecklingen av helt nya behandlingsmetoder för den mycket sällsynta epilepsiformen. Gruppen publicerade vid årsskiftet en ny gen för progressiv myoklonusepilepsi. Dessutom bidrog gruppen till identifiering av flera nya epilepsigener, vilket skedde inom europeiska nätverk.

Den genetiska bakgrunden till migrän och migrän-epilepsi studeras i över 2 000 finländska migränfamiljer med över 10 000 familjemedlemmar. Det är världens största kohort av migränfamiljer. Gruppen verkar inom ett internationellt samarbetsnätverk, vilket möjliggör validering och replikering av originalfynd i den finska kohorten i andra migränkohorter. Gruppen bidrog också till identifiering av 38 migrän loci i en GWA meta-analys av 375 000 individer.

Kontakt

  • Anna-Elina Lehesjoki

   direktör, gruppledare

  • tfn:
   050 448 4729

  • Anna-Elina är direktör vid Folkhälsans forskningscentrum

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tarja Joensuu

   Administrativ gruppledare

  • tfn:
   029 412 580 eller 050 448 4731

  • PhD

   Visa mer
  • Kontakta