Grupp Lohi

Forskningsgruppen för hundgenetik

Studierna syftar till att samla klinisk information och DNA-prover av olika hundraser med olika sjukdomar och att identifiera möjliga gener av gemensamt intresse för såväl hund som människa. Vi har samlat över 50 000 blodprover från över 300 raser.

Vi har identifierat nya gener för epilepsi, olika autoimmuna sjukdomar, ataxi, ögonsjukdomar, skelettsjukdomar och olika morfologiska karaktärer. Vi har också hittat många kromosomområden som innefattar potentiella nya gener för de ovan nämnda sjukdomarna. De flesta av de nya gener som vi hittills har identifierat, har tidigare inte associerats till sjukdomar hos människan och vi håller på att studera deras betydelse för sjukdomsrisken hos människan.

Neurologiska sjukdomar som forskningsfält

Olika neurologiska sjukdomar som epilepsi, neurodegenerationen och ångest hos hundar är våra viktigaste forskningsfält. Epilepsi är många gånger vanligare hos hunden än hos människan och den höga förekomsten gör hunden till ett ypperligt objekt för att kartlägga flera nya gener, speciellt för de vanligast förekommande formerna. Hannes Lohi tilldelades år 2010 ett prestigefyllt forskningsanslag av det Europeiska forskningsrådet (ERC). Med detta anslag har gruppen startat forskning för att utröna den genetiska bakgrunden till olika slag av ångeststörningar hos hundar.

Kontakt

  • Hannes Lohi

   Gruppledare

  • tfn:
   050 319 9319

  • Kontakta