Grupp Fin-Hit

Fin-HIT

Fin-HIT är en ny stor vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och välbefinnande. Det är en storsatsning för att reda ut hur både arvs- och miljöfaktorerna påverkar barns hälsa nu och i framtiden.

Läs mer om Fin-HIT

Undersökningen är unik i Finland och den kan i framtiden ge svar på många hittills obesvarade frågor om hur olika hälsofaktorer hänger ihop med varandra. I takt med att deltagarna blir äldre ökar möjligheten att se samband.

Syftet med Fin-HIT är att undersöka vilka faktorer i barn- och ungdomen som främjar hälsa både på kort och på lång sikt. I första hand kommer vi att undersöka hur gener, miljö och livsstil är kopplade till viktutveckling och ätbeteende. Forskningsmaterialet gör det också möjligt att i framtiden studera långvariga sjukdomar, såsom typ 2 diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar.

Etik och integritet

För oss är integritet och etik en viktig utgångspunkt i forskningen. Vi skyddar och respekterar våra deltagares integritet. Folkhälsan är ansvarig för att deltagarnas uppgifter behandlas på ett säkert sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem.

Undersökningen har blivit granskad och godkänd av etiska kommittén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. All vår forskningsetik prövas enligt finsk lag. Lagen om medicinsk forskning (488/1999 och 295/2004) och personuppgiftslagen (523/1999) är grundpelarna i vår undersökning.

Vi följer också riktlinjerna framlagda av den Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (ETENE) och Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA). Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom Fin-HIT-studien har tystnadsplikt.

Samarbete och finansiering

Fin-HIT utförs vid och finansieras av Samfundet Folkhälsan.

Vi samarbetar med andra organisationer och forskningsinstitut i Finland, bl.a. Mannerheims Barnskyddsförbund och Helsingfors universitet. Vi samarbetar dessutom med forskningsgrupper i bl.a. Sverige, Norge, Danmark och USA.

Undersökningen stöds av Finlands akademi, Medicinska understödsföreningen Liv och Hälsa samt Yrjö Jahnssons stiftelse.

Gruppledare

  • Heli Viljakainen

   Docent, gruppledare

  • tfn:
   050 4485660

  • Kontakta