Grupp Roos

SUNRISE Finland

SUNRISE Finland är en del av den stora internationella SUNRISE-studien som ämnar att övervaka WHO: s nyligen uppdaterade 24-timmars rörelseriktlinjer för barn under 5 år i olika länder världen över. Studien består av två faser pilotstudien och huvudstudien.

SUNRISE Finland-studien är en del av den internationella SUNRISE Study of Movement Behaviors in the Early Years. Denna studie sammanför forskare totalt från 39 låg-, medel- och höginkomstländer över hela världen. SUNRISE-studiens mål är att fastställa andelen 3- och 4-åriga barn som samplats i deltagande länder som uppfyller WHO:s globala 24-timmars rörelseriktlinjer för de tidiga åren genom att mäta barnens fysiska aktivitet, stillasittande beteende och sömn.

SUNRISE Coordinating Center är baserat vid University of Wollongong, Australien. Syftet med pilotstudien SUNRISE, den första fasen av studien, har varit att fastställa genomförbarheten av att rekrytera 100 barn från stads- och landsbygdsmiljöer (50 från vardera) och att testa genomförbarheten och acceptansen av åtgärder för datainsamling som föreslås för huvudstudien. Vi kommer att genomföra fältfasen i Pilot SUNRISE Finland på Folkhälsans utbildningscentrum (ECEC) och i andra svensktalande ECEC 2021 så tidigt som Cod-19-pandemin låter oss komma in i ECEC. Vi är också i planeringsfasen av den huvudsakliga SUNRISE Finland-studien, som syftar till att genomföra samma mätningar som i pilotfasen bland ett nationellt representativt urval av barn i stads- och landsbygdsmiljöer i huvudstadsregionen, Kuopio, Uleåborg, Åbo. Fältarbetet i huvudstudien planeras genomföras 2022.

Läs mera

Gruppledare

Eva Roos, Professor

Post-Doctorala forskare

Marja Leppänen, PhD

Elina Engberg, PhD

Samfundet Folkhälsan

Utbildnings- och kulturministeriet

Professor Tony Okely, University of Wollongong, Australia

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta