Ansvarig eftisledare till Folkhälsans Eftis i Karleby

Folkhälsan i Gamlakarleby r.f. ordnar eftermiddagsverksamhet för barn i åk 1 och åk 2 vid Chydenius skola. Eftiset är ett hälsofrämjande eftis. För tillfället är eftiset beläget på Vingesgatan, men flyttar i januari till nya och fräscha utrymmen vid nya Chydenius. Verksamheten kommer att innefatta samarbete med förskolans eftermiddagsvård. 

Till arbetet hör förutom sysselsättning i barngrupp också egna ansvarsområden.

Vi söker nu en positiv och ansvarsfull ledare till vårt team

Vi ser med fördel på utbildning inom barnomsorg och pedagogik samt erfarenhet av att jobba med barn och barngrupper. Arbetstiden är 30 h/vecka. Eftis är öppet mellan 12 och 17 och följer skolans läsår.

Ansvariga eftisledarens uppgifter

  • Håller kontakt med barnens föräldrar i form av månatliga infobrev om verksamheten
  • Samarbetar med skolans personal
  • Bereder tillfällen för personalplanering och möten
  • Håller regelbundet kontakt med den eftisansvariga i Folkhälsans styrelse
  • Skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse i samarbete med styrelsen 
  • Ansvarar för materialanskaffningar i samråd med styrelsen 
  • Introducerar nyanställda och deltar i de årliga utvecklingssamtalen

Personliga färdigheter som behövs i uppgiften

  • Förmåga att leda eftisverksamheten självständigt och ansvarsfullt
  • Upprätthålla ett tryggt, balanserat och positivt arbetsklimat
  • Ansvara för barngruppen

Ansökan och tilläggsinfo

Sänd oss din ansökan och CV senast den 30.6.2019. För närmare information kontakta Charlotta Uusitalo charlotta.uusitalo@edu.kokkola.fi tfn 050 590 5311.

Utvalda personer kallas till intervju. Personen som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Arbetsvillkor:  Deltid
Plats:                  Chydenius Eftis i Karleby

Arbetsvillkor: Deltid
Publicerad: 12.06.2019
Ansök senast: 30.06.2019 23.30
Plats: Österbotten, Karleby
Ansök här