Barnskötare Folkhälsan i Hagalund

Folkhälsan i Hagalund rf söker till sitt mysiga daghem i Hagalund en

BARNSKÖTARE.

Folkhälsan i Hagalund rf:s daghem är ett omtyckt litet svenskspråkigt privat daghem med varm och mysig atmosfär. Vi inriktar oss på friskvård och rör mycket på oss under dagarna. Barngruppen består av max 20 barn i åldrarna ett till fem år. Under dagarna delas barnen in i mindre grupper för att vi ska kunna ge en ålders- och kunskapsanpassad pedagogik. Smågruppsverksamhet innebär en barncentrerad, individuell och språkstimulerande vardag.

Daghemmet ligger på Kalevaängen 6 i centrala Hagalund med nära tillgång till många lekparker och strövområden.

Vi söker nu till vårt gäng en svenskspråkig barnskötare på permanent anställning. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, engagemang, flexibilitet, livsglädje och humor. Din arbetsbild kommer att vara mångsidig med goda möjligheter att påverka ditt eget jobb och daghemmets dagliga verksamhet. Vi erbjuder dig trevliga kollegor och härliga barn. Vi utvecklar verksamhleten kontinuerligt och är öppna att genomföra nya idéer.

Skicka en fritt formulerad arbetsansökan till fhdagishagalund@gmail.com, Platsen fylls då vi hittat en lämplig person och arbetet börjar så fort som möjligt.

Ansökan skall innehålla personlig presentation, CV, löneanspråk samt kopior av intyg gällande behörighet. Den som anställs skall uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


Behörighetskrav: Enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) 7 §. I rekryteringen beaktas även sökanden med studierna i slutskedet.

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 13.09.2018
Ansök senast: 15.10.2018 11.00
Plats: Huvudstadsregionen, Nyland, Esbo
Ansök här