Eftisledare till Folkhälsans Fritids i Jakobstad

Folkhälsans Förbund i Österbotten ordnar eftermiddagsverksamhet för barn i åk 1 och åk 2. Fritids är ett hälsofrämjande eftis på Östanlid i Jakobstad med tyngdpunkt på social och emotionell hälsa, mobbningsförebyggande arbete och språkstödjande verksamhet. Vi strävar till att varje barn skall få uppleva trygghet, respekt, delaktighet och ansvar och låter det genomsyra allt vi gör. Vi poängterar rörelse och ro. Vi erbjuder barnen en mångsidig och stimulerande sysselsättning både ute och inne.

Till arbetet hör förutom sysselsättning i barngrupp och egna ansvarsområden också tillredande av mellanmål samt städning. Om somrarna ansvarar vi för daglägerverksamhet för barn.

Vi söker nu en positiv och ansvarsfull ledare till vårt team

Vi ser med fördel på utbildning inom barnomsorg och pedagogik samt erfarenhet av att jobba med barn och barngrupper. Kunskaper inom kosthushållning, hygienpass samt tillgång till egen bil ses som merit.

Arbetstiden är 22h/vecka. Fritids har öppet vardagar kl.12-16.30 och följer skolans läsår. 

Ansökan och tilläggsinfo:

Din fritt formulerade ansökan och CV  bör vara oss tillhanda senast 10.05.2019. För närmare information kontakta Victoria Björk 050 405 4140 eller victoria.bjork@folkhalsan.fi .

Utvalda personer kallas till intervju. Personen som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Arbetsvillkor: Deltid
Publicerad: 11.04.2019
Ansök senast: 10.05.2019 23.59
Plats: Österbotten, Jakobstad
Ansök här