Handledare till barnskyddsenheten Hemboet

Ansök här

Folkhälsan Välfärd Ab söker en handledare till barnskyddsenheten Hemboet i Mjölbolsta.

Vill Du vara med i vårt team och jobba med ett meningsfullt jobb inom barnskyddet? Om du är utbildad socionom och intresserad av att jobba med ungdomar, skall Du inte tveka att göra en ansökan. Som handledare på barnskyddsenheten Hemboet i Mjölbolsta, får Du möjligheten att jobba inom Svenskfinlands största social- och hälsovårdsorganisation. På Hemboet bor omhändertagna och/eller långtidsplacerade ungdomar i åldern 12–17 år, och som har svenska eller finska som modersmål.

Vikariatet som handledare, börjar genast eller enligt överenskommelse, och räcker till den 31.12.2022. Behörighetskravet är socionom YH examen.

Till handledarens grunduppgifter hör att ansvara för vården av placerade ungdomar samt att delta i samarbetet mellan föräldrar och nätverk. Vi förutsätter god samarbetsförmåga, kunskap i svenska och finska samt intresse för att utveckla verksamheten.

Arbetserfarenhet av barnskyddsarbete, rusmedels- och/eller psykvårdsarbete och/eller krisarbete ses som en merit. Körkort är nödvändigt.

Vi betalar lön enligt kollektivavtalet för privata socialservicebranschen. Arbetet är treskiftsarbete. Förutom bolagets personalförmåner, företagshälsovård och Må bra-verksamhet erbjuder vi dessutom arbetshandledning, utbildning och en trevlig arbetsgemenskap.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt straffregisterlagen (504/2002). Folkhälsan är en rökfri arbetsplats.

På frågor svarar enhetschef, Maria Sevon, tfn 044 788 1077, e-post maria.sevon@folkhalsan.fi

Lämna in din ansökan med cv senast 22.10.2021.

Arbetsvillkor: Heltid, Vikariat
Publicerad: 02.10.2021
Ansök senast: 22.10.2021 23.59
Plats: Nyland, Raseborg
Ansök här