Handledare till Hemboet

Handledare till Hemboet

På barnskyddsenheten Hemboet i Mjölbolsta, Raseorg bor omhändertagna och/eller långtidsplacerade ungdomar i åldern 12–18 år med antingen svenska eller finska som modersmål

Folkhälsan Välfärd Ab söker nu två handledare till Hemboet för långtids vikariat. Ett vikariat för tiden 1.9.2017-31.8.2018 och ett moderskapsvikariat för tiden 3.10.2017-17.8.2018. Behörighetskravet är socionom YH examen.

Till handledarens grunduppgifter hör att ansvara för vården av placerade ungdomar samt att delta i samarbetet mellan föräldrar och nätverk. Vi förutsätter god samarbetsförmåga, kunskap i svenska och finska.

Arbetserfarenhet av barnskyddsarbete, rusmedels- och/eller psykvårdsarbete och/eller krisarbete ses som en merit.

Lön enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Arbetet är treskiftsarbete.

På frågor svarar enhetsansvariga Maria Sevon, tfn 044 788 1077.

Sänd din ansökan med cv senast 31.08.2017 till Maria Sevon per e-post, maria.sevon@folkhalsan.fi eller per post till adressen Folkhälsan Välfärd Ab, Hemboet, Maria Sevon, Gamla vägen 3, 10350 Mjölbolsta. Du kan också fylla i din ansökan här.

Arbetsvillkor: Heltid, Vikariat
Publicerad: 27.07.2017
Senaste ansökningsdatum: 31.08.2017 16.00
Plats: Nyland, Raseborg
Ansök här