Sakkunnig i familjearbete

Kom och jobba med oss!

Folkhälsan främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor.

Folkhälsans Förbund bedriver verksamhet som minskar barnfamiljers utsatthet. Verksamheten kompletterar den offentliga servicen till barnfamiljer och är en del av vårt hälsofrämjande familjearbete.

Vi söker nu en sakkunnig i familjearbete med en 50 % arbetstid. Det är en visstidsanställning för tiden 1.10 2019-30.4 2021.

Vi söker en person med lämplig högskoleexamen som har erfarenhet av klientarbete. Terapiutbildning ses som en merit.

Arbetet består av att arbeta med våra Familjekraftläger, hålla föräldragrupper, nätverksarbete och att utbilda social- och hälsovårdssektorns anställda i våra hälsofrämjande familjeprogram. Arbetet görs via nätverk, kurser och inspirationsdagar och förutsätter att du trivs med att samarbeta med och inspirera familjer och professionella. Arbetet medför kvälls- och veckoslutsarbete. Placeringsort  är Helsingfors och arbetet medför resor till andra orter i Svenskfinland. Ansökningar inklusive CV samt löneanspråk skickas senast 30.8 2019.

Närmare information ges av avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, pia.rosengard-andersson@folkhalsan.fi tel. 044-7883620

Arbetsvillkor: Deltid
Publicerad: 05.08.2019
Ansök senast: 30.08.2019 23.59
Plats: Huvudstadsregionen, Helsingfors
Ansök här