Systemadministratör

Ansök här

Vill du påverka IT-utvecklingen hos Finlands största svenskspråkiga arbetsgivare? Vill du se till system som påverkar över tusen medarbetares vardag i en stabil, solid, människovänlig och intressant organisation med brokig verksamhet?

Vi söker en

systemadministratör

till Samfundet Folkhälsans IT-avdelning, som samordnar IT-lösningar inom hela Folkhälsan-gruppen. 

Vi önskar att du har goda kunskaper om Windows-administration (SCCM/MECM/Intune, OSD, imagehantering, driver management). Din huvuduppgift blir att upprätthålla och utveckla vår Windows-miljö tillsammans med dina kolleger på IT-avdelningen, och att planera och verkställa ibruktagning av moln-, hybrid- och On Site-tjänster. En av dina första konkreta projekt vid sidan om det dagliga arbetet blir att fortsätta arbetet med att rulla ut Office 365 till organisationen. Vår IT-miljö är mångsidig och vi värdesätter också kunskap om Linux, datasäkerhet, MDM, liksom också förmåga att lära dig nytt och vilja att utveckla våra system. Vi önskar också att du har en relevant utbildning.

Vi erbjuder en intressant utsiktsplats i en växande mångprofessionell organisation, en kunnig och motiverad arbetsgemenskap och möjligheter till professionell utveckling. Andra personalförmåner är t.ex. mobilbetalningslösningen ePassi, telefonförmån och internetförbindelse hem.

Folkhälsangruppen består av Samfundet Folkhälsan rf, Folkhälsan Utbildning Ab, Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsans Fastigheter Ab samt Folkhälsans förbund rf. Folkhälsan är den största ägaren av Yrkesinstitutet Prakticum. Folkhälsan sysselsätter cirka 1 300 personer och har cirka 19 000 medlemmar i 98 lokala föreningar. 

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV senast fredag 19.3.2021 klockan 16, använd det elektroniska ansökningsformuläret på www.folkhalsan.fi/jobb när du skickar in din ansökan och CV. Folkhälsans huvudkontor finns i Helsingfors, men vi tar också gärna emot ansökningar från andra delar av Finland.

Tilläggsuppgifter ger främst din blivande förman IT-chef Patrik Walli, tfn +358 40 5332 880, e-post: patrik.walli@folkhalsan.fi, eller IT-direktör Jan Selén, tfn +358 50 3380 795, e-post: jan.selen@folkhalsan.fi

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 17.02.2021
Ansök senast: 19.03.2021 16.00
Plats: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Österbotten, Övrigt,
Ansök här