Två projektledare – Hållbart på menyn

Ansök här

Vi söker nu till projektet Hållbart på menyn 

 TVÅ PROJEKTLEDARE  

Projektets mål är att öka färdigheter och motivation hos unga inom yrkesutbildning och ungdomsverkstäder att göra hälsosamma och hållbara kostval. Ett ytterligare mål är att stärka de ungas hälsoläskunnighet med tanke på meningsfulla livsstilsvanor. Projektet kommer att utveckla verktyg och metoder tillsammans med de unga för att öka de ungas intresse för planetärt hållbara dieter. Delaktighet och empowerment är centrala metoder som eftersträvas tillsammans med de unga och projektets samarbetsparter.    

Projektet pågår i tre år (2023–2025) med start i mars och finansieras med understöd av STEA. Arbetet sker i samråd med flera läroinrättningar och ungdomsverkstäder i Svenskfinland.  

Vi anställer två projektledare, en med arbetspunkt i Helsingfors och en i Vasa, för att ansvara för att vidareplanera, genomföra och evaluera projektets målsättningar. Projektledarnas kompetenser och erfarenheter får gärna komplettera varandra. Båda jobben förutsätter resor inom landet, och i viss mån kvälls- och veckoslutsarbete. 

Arbetet innebär att: 

 • öka läskunnigheten bland unga för att stöda balanserade val i vardagen  

 • i dialog med samarbetsparter och de unga ta fram metoder och verktyg som stärker hälsosamma och hållbara kostval  

 • stärka färdigheterna bland professionella i de ungas vardag för hållbara kostval och meningsfull livsstil 

 • dokumentera och kommunicera resultat 

 • kunna strukturera, genomföra och utvärdera projekt i enlighet med mål, aktiviteter, tidsplan samt resurser  

Vi förutsätter 

 • högre högskoleexamen, t.ex. med folkhälso-, närings-, ungdoms- eller socialvetenskaplig inriktning  

 • kunnande och erfarenhet inom hälsofrämjande  

 • goda kunskaper i och erfarenhet av projektarbete och projektledning 

 • kompetens i att jobba nära målgruppen och förmåga att engagera samt skapa delaktighet  

 • förståelse för och en vana att använda dagens digitala verktyg 

 • erfarenhet av att jobba med ungdomar    

Vi följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Använd det elektroniska ansökningsformuläret och komplettera med CV och löneanspråk. Sista ansökningsdagen är fredagen den 3.2.2023. För närmare information, kontakta avdelningschef Per Lindroos, tfn 0500 426 931, helst 27.1 kl. 9–12 eller 1.2 kl. 13–16.   

Folkhälsans förbund rf har i uppgift att främja hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor. Vi har 98 lokala föreningar, med ca 18 500 medlemmar, och en personal på ca 100 personer stationerade i Helsingfors, Vasa, Åbo, Jakobstad och Mariehamn. 

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 19.01.2023
Ansök senast: 03.02.2023 23.59
Plats: Nyland, Åboland, Österbotten,
Ansök här