Integrationsprojekt

Med rätt att inkluderas

Kunskap, jämställdhet och välmående för kvinnor och familjer med invandrarbakgrund. Med rätt att inkluderas är ett projekt inom Folkhälsan som har som mål att främja integration och delaktighet av hela familjen. Detta genom att stärka invandrarkvinnors självbestämmanderätt, öka kunskap om jämställdhet mellan könen, bredda deras nätverk och färdigheter för att öka välmående och möjlighet att delta i arbetslivet.

Projektet genomförs i två steg. Det första steget är en uppsökande verksamhet i syfte att hitta kvinnor med invandrarbakgrund som är utanför arbetslivet i Finland. Det andra steget är att genomföra studiecirklar för målgruppen samt besök till studie- och arbetsplatser. 

Studiecirklarna ordnas i Österbotten, Helsingfors och Nyland. Studiecirklarna leds av personer med invandrarbakgrund som redan är väletablerade i samhället, bland andra utbildade samhälls- och hälsokommunikatörer och utbildade studiecirkelledare. Läs mera om studiecirklarna samt om fortbildningarna för föreningar, organisationer och professionella längre ner på sidan.

Ta kontakt!

 • Om du vill ha kunskap att öka medvetenheten inom din organisation, arbetsplats eller ditt företag om en mera strukturerad och systematisk uppsökande verksamhet och anknytning till målgruppen invandrare.
 • Om du själv har utländsk bakgrund och vill dela med dig av dina erfarenheter och lära andra om hur är det att växa upp och bo i ett annat land.
 • Om du vill att din förening eller organisation skapar en mera inkluderande verksamhet och får nya medlemmar
 • Om du jobbar inom vård och omsorg eller inom grundutbildning och småbarnspedagogik
 • Om du vill bli aktiv inom projektet och hjälpa andra

För mera information kontakta projektledare Emina Arnautovic (se nedan). Arbets- och näringsministeriet finansierar projektet.

Våra samarbetspartner

Projektets huvudspråk är svenska, men studiecirklarna erbjuds också på de språk som målgruppen talar (bosniska, arabiska, ryska, somaliska). Inom projektet samarbetar Folkhälsan med rysktalande kvinnoföreningen Sadikat r.f i Helsingfors, Borgå folkakademi, Arbis i Helsingfors, Somaliska kvinnoföreningen r.f. i Vasa, Integrationsservice i Vasa stad, Internationella kvinnoföreningen Ljusets kvinnor r.f i Sydösterbotten samt Jakobstadsregionens integrationsenhet.

Utbildningar

1 st. i

Material

På kommande

Mera information

En viktig del av studiecirklarnas målsättning är att motivera, inspirera och ge kunskap och verktyg till kvinnor med invandrarbakgrund för ökad egen självbestämmanderätt, välmående och delaktighet i samhället. På så vis stödjer vi hela familjens välbefinnande. Vi vill inspirera med goda exempel, skapa förutsättningar för nätverkande och nya verksamhetsformer samt visa möjligheter som redan finns.

Studiecirklarna genomförs på det språk som målgruppen behärskar och i mån om möjlighet med studiecirkelns ledare med samma bakgrund.

Också sakkunniga inom Folkhälsan ger utgående målgruppens behov konkreta verktyg och stöd om hur man kan stöda barn i deras skolgång och vardag, samt hur öka välbefinnande hos sig själv och hela familjen

Under projektets gång ordnas fortbildningstillfällen för föreningar, organisationer och professionella som jobbar med delaktighet och inkludering. Under fortbildningstillfällena delar vi erfarenheter som vi får från deltagarna i studiecirklarna. Sakkunniga inom integrationsarbete på Folkhälsan och våra samarbetspartners i projektet delar sina infallsvinklar. Målet är att ge kunskap och höja medvetenhet om att systematisk uppsökande verksamhet, anknytning till målgruppen samt målgruppens behov är viktiga faktorer för att få nya deltagare i egna verksamheter och för vidareutveckling av den befintliga. Den röda tråden i dessa fortbildningar är tvåvägsintegration, delaktighet och inkludering.

Kontakt

  • Emina Arnautovic

   Projektledare

  • tfn:
   044 788 1013

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta