Grupp Volanen

Det välmående och lärande sinnet

Det välmående och lärande sinnet sinnet är ett hälsofrämjande projekt bestående av ett forsknings- och ett utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att främja välbefinnande, resiliens, lärande, självkänsla och lycka bland elever och skolpersonal i finländska grundskolor.

Läs mera om forskningen

Forskningsprojektet Det välmående och lärande sinnet är ett randomiserad klinisk prövning som undersöker effektiviteten som en mindfulness-intervention har på välbefinnande, resiliens, lärande, självkänsla och lycka bland 12-15-åriga ungdomar i skolsammanhang. Sammanlagt deltog 3519 elever och deras lärare samt föräldrar i studien under 2014–2016. Nu analyseras data och resultaten rapporteras i form av vetenskapliga artiklar.

Utvecklingsprojektet genomfördes 2016–2018 då vi fick ett bidrag för hälsofrämjande från Social- och hälsovårdsministeriet. Under projektet utvecklade vi nationella mindfulness-baserade program för hälsofrämjande för både elever och skolpersonal. Programmen implementerades sedan i finländska grundskolor.

Syftet var att förse skolorna med ett konkret och kostnadseffektivt verktyg för att främja välbefinnande, lärande och lycka bland elever och skolpersonal samt att förbättra det sociala klimatet och lugnet i klassrummen.

Läs mera

Gruppledare

Salla-Maarit Volanen, PhD

Projektkoordinator

Emilia Keijonen, M.Soc.Sc 

Doktorander

Maarit Lassander, University of Helsinki

Marguerite Beattie, University of Helsinki

Marianne Holopainen, University of Helsinki

Lassander M., Hintsanen M., Suominen S. Mullola S., Vahlberg T., Volanen S-M. Effects of school-based mindfulness intervention on health-related quality of life: moderating effect of gender, grade and independent practice in cluster randomized controlled trial. Quality of Life Research, 2021.

Lassander, M., Hintsanen, M., Suominen, S., Mullola, S., Fagerlund, Å., Vahlberg, T. & Volanen, S-M. The Effects of School-based Mindfulness Intervention on Executive Functioning in a Cluster Randomized Controlled Trial. Developmental Neuropsychology, 2020, vol. 45, (7-8), 469-484.

Beattie, M.M., Konttinen, H.M., Volanen, S-M., Knittle, K., & Hankonen.  Social Cognitions and Mental Health as Predictors of Adolescents’ Mindfulness PracticeMindfulness 11, 1204–1217 (2020).

Volanen S-M., Lassander M., Hankonen N., Santalahti P., Hintsanen M., Simonsen N., Raevuori A., Mullola, S., Vahlberg T., But A. & Suominen S. (2019). Healthy Learning Mind - Effectiveness of a mindfulness program on mental health compared to a relaxation program and teaching as usual in schools: a cluster-randomised controlled trial.  Journal of Affective Disorders, 2019, 260: 660-669.

Beattie M., Hankonen N., Salo G., Knittle K. & Volanen S-M. Applying behavioral theory to increase mindfulness practice among adolescents: an exploratory intervention study using within-trial RCT design. Mindfulness. 2019, 10:2, 312-324.

Volanen S-M., Lassander M., Hankonen N., Santalahti P., Hintsanen M., Simonsen N., Raevuori A., Mullola S., Vahlberg T., But, A. & Suominen S. Healthy Learning Mind - a school-based mindfulness and relaxation program: a study protocol for a cluster randomized controlled trialBMC Psychology, 2016, 4:35.

Samfundet Folkhälsan

University of Helsinki

Juho Vainio Foundation

Signe and Ane Gyllenberg Foundation

Yrjö Jahnsson Foundation

Mats Brommel’s Foundation

The Ministry of Social Affairs and Health

Svenska Kulturfonden

Niilo Helander Foundation

Kontakt

  • Salla-Maarit Volanen

   PhD, Gruppledare

  • tfn:
   050 542 1085

  • Kontakta