Sunrise

SUNRISE Finland

SUNRISE Finland är en del av en omfattande internationell SUNRISE-studie, som undersöker i vilken utsträckning 3–4 åriga barn runt om i världen uppnår WHO:s 24-timmars rekommendationer för fysisk aktivitet, stillavarande och sömn.

Kontakta oss

SUNRISE Finland är en del av den internationella SUNRISE-studien, i vilken över 50 länder världen över deltar. Studien koordineras av Wollongong universitet i Australien.  

Studiens syfte är att fastställa hur stor andel av 3–4-åriga barnen runt om i världen som uppfyller Världshälsoorganisationens (WHO:s) globala 24-timmars rekommendationer för de tidiga åren gällande fysisk aktivitet, stillavarande (inklusive användning av digitala medier) och sömn. I studien undersöks också barnens grov- och finmotoriska färdigheter. Ytterligare har SUNRISE Finland-studien som mål att fastställa vilka faktorer som har samband med barnens rörelsebeteende, med fokus på socioekonomiska faktorer och skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljö och kön, samt föräldrarnas hälsa och psykiska välbefinnande. SUNRISE Finland-studien består av en pilotstudie och huvudstudien. Pilotstudien genomförs i början av år 2022 i Södra Finlands svenskspråkiga daghem. Till huvudstudien rekryteras 1 000 finländska 3–4-åriga barn från Helsingfors-, Åbo-, Kuopio- och Uleåborgsregionen (50 % från daghem i stadsmiljö och 50 % från landsbygden) under år 2022 och 2023. 

Den internationella SUNRISE-studien är den första studien att producera världsomfattande kunskap om småbarns fysiska aktivitet, stillavarande och sömn. SUNRISE Finland -studien möjliggör Finlands deltagande i den internationella studien. Dessutom producerar studien ny kunskap om vilka faktorer i samhället och familjen och hos barnet som har samband med rörelsebeteendet bland finländska barn i dagisåldern.  

Studiens resultat är till hjälp för att möjliggöra hälsosamma levnadsvanor och därigenom en hälsosam tillväxt jämlikt för alla barn. Att studera rörelsebeteende i tidig barndom är viktigt för främjande av hela befolkningens hälsa.  

Läs mera

Gruppledare

Eva Roos, Professor

Postdoktorala forskare

Elina Engberg, PhD

Marja Leppänen, PhD

Övrig personal

Amanda Pulli, Koordinator

Okely T, Reilly JJ, Tremblay MS,…Roos E, et al. Cross-sectional examination of 24- hour movement behaviours among 3- and 4-year-old children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries: the SUNRISE study protocol. BMJ Open 2021;11:e049267. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4867-6

Webbartikel om SUNRISE-Finland

Samfundet Folkhälsan

Utbildnings- och kulturministeriet

Juho Vainios Stiftelse

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Professor Tony Okely, University of Wollongong, Australia

Professor Pasi Koski, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Professor Katri Vehviläinen-Julkunen, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, Finland

Professor Raija Korpelainen, Center for Life Course Health Research, University of Oulu, Finland, and Oulu Deaconess Institute Foundation sr.

Dr Elena Jansen, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins School of Medicine, USA

[Yesterday 16:06] Elina Engberg

Dr Ilona Merikanto, SLEEPWELL Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Professor Jari Lahti, Department of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Dr. Lauri Hietajärvi, Research Group for Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Helsink

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta
  • Elina Engberg

   Forskardoktor, projektledare

  • tfn:
   0447883738

  • Kontakta
  • Hanna Paasio

   Koordinator

  • Kati Ojalainen

   Forskningsassistent