Hundassisterad aktivitet

Hundassisterad aktivitet – CAA (Grundutbildning)

Hundteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Teamets uppgift är att göra enkla besök, som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Besöken görs hos enskilda individer eller grupper.

Effekterna av aktiviteter med sociala tjänstehundar är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Nöjd hund i famnen på sin leende matte.

Pris

1600 euro moms 0%
Utbildningen ordnas i samarbete med Finska Terapihundskolan.
Utbildningen är inte studiestödsberättigad.

Förkunskaper

Genomfört godkänt lämplighetstest. Hunden måste vara minst 1 år vid testtillfället och ha ett veterinärintyg på att den är frisk. Hundägaren måste ha kunskaper i att använda sig av ordbehandlingsprogram, samt tillgång till dator och internetuppkoppling.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utbilda ett hundteam som kan arbeta med hundassisterad aktivitet. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök, föraren kunna agera stöd till sin hund, samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Denna utbildning utgår från arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till pedagog eller har annan utbildning med barn kan du ta ett extra lämplighetstest med barn och gå en kompletterande tilläggskurs för att få behörighet att jobba med hundassisterad aktivitet bland barn. Detta erbjuder vi alla intresserade under grundutbildningens gång. Efter avlagd godkänd examen kan man även påbörja utbildning inom målinriktad hundassisterad pedagogik eller terapi, förutsatt att hundföraren har lämplig yrkesutbildning inom något av dessa områden.


Denna utbildning har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt svenska Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.

Kursens upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sex (6) seminariedagar. Förutom seminariedagarna utgör FTHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. 

Matte kastar en boll åt hunden som gör sig redo för att hämta den.

 

 

Observera att samtliga seminariedagar, praktik och onlineuppgifter är obligatoriska.

Svara på dessa frågor då du anmält dig via kurssystemet

Anmäl dig till kursen här

Klicka på kursen nedan för att anmäla dig. Om inga kurser visas så finns det just nu inga kurser planerade.

Utbildningens innehåll

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Hundteamet ska göra totalt 30 h praktik utöver träningen på seminariedagarna.

 • 1 st lämplighetstest - görs på förhand
 • 6st seminariedagar (fördelat på 3 tillfällen)
 • 1 st examensdag
 • 15 timmar praktik miljö/passivitet/socialitet
 • 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning
 • ca 150 timmar träning på distans (beroende på hur mycket förkunskaper du har i hundträning)
 • Djuromsorg och hälsa, del 1
 • Hundens etologi, del 1
 • Hundens träning, del 1
 • Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
 • Hundunderstödda insatser anpassade till individ, del 1

Ta kontakt

  • Victor Ohlis

   Verksamhetsutveckling och försäljning Norrvalla

  • tfn:
   050 345 8974

  • Jobbar på Norrvalla med verksamhetsutveckling och försäljning

   Visa mer
  • Kontakta