Läroavtalsutbildning för omsorgsassistenter

Läroavtalsutbildning för omsorgsassistenter

Nu kan du som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården, men ännu saknar utbildning inom området, kombinera jobb och studier genom läroavtalsutbildningen för omsorgsassistenter.

Anmäl dig till utbildningen

En vårdare ler mot kameran.

Målet är att ge dig färdigheter att stöda och hjälpa exempelvis äldre personer eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller i olika former av serviceboende.

Som omsorgsassistent hjälper du till med grundvården, så som hygien, måltider och städning, samt uträttar olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och att stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Läroavtalsutbildningen är en ypperlig chans att känna efter hur det är att jobba inom vården. Efter ca åtta månader får du behörighet att jobba inom äldreomsorgen.

Inom vissa områden används benämningen vårdassistent i stället för omsorgsassistent. Bland annat Prakticum använder benämningen vårdassistent. 

Läroavtalsutbildningen i praktiken

Utbildningen består av självstudier samt av lärande i arbetslivet. Även närstudier kan ingå.  Ansökningstiden till utbildningen är kontinuerlig.

Kostnad för läravtalsutbildningen

Utbildningen är avgiftsfri.