Fortbildning - EFT (Emotional Freedom Technique)

Startdatum: 22.09.2021
Kursperiod: 22.09.2021 - 11.11.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Camilla Staffans
camilla.staffans@folkhalsan.fi
050-5829428
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 21.09.2021
Kurskod: 38NF0019004
Kurspris: 570,00 €

 


Kurs i EFT (Emotional Freedom Technique)


Lär dig använda EFT som ett bra komplement till mental träning. EFT handlar om att kombinera mental träning (västerländsk psykologi) och akupunktur (kinesisk medicin). Det innebär att du får lära dig hur du på ett mjukt sätt kan använda knackningstekniker på olika akupunkturpunkter, samtidigt som du använder dig av mentala träningstekniker. Genom EFT har du en möjlighet att nå kärnan till klientens utmaningar genom att vi kommer åt den negativa responsen på en situation eller händelse. Genom att förändra ”energin” bakom den negativa responsen kommer den känslomässiga kopplingen till ”traumat” att brytas upp och neutraliseras. EFT är en effektiv metod vid bearbetning av till exempel: allergier, traumatiska upplevelser, oro och ångest, olika typer av beroende, fobier, fysisk smärta, svartsjuka, idrottsprestationer, huvudvärk, stress och många fler.


Under kursens gång går vi grundligt igenom vad EFT är och hur det används tillsammans med mentala träningstekniker. Du kommer efter kursen att kunna använda EFT som ett verktyg i att hjälpa klienten till självhjälp.


 


Närstudier på Norrvalla:


22-23.9.2021           


13-14.10.2021         


10-11.11.2021        


 


kl. 9:00- 17:00 varje dag


Föreläsare: Bengt Aspfors


Kurslitteratur:
”Lilla EFT-handboken” av Bengt Aspfors

Tider :

22.09.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
23.09.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
13.10.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
14.10.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
10.11.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
11.11.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla