Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla

Startdatum: 28.10.2021
Kursperiod: 28.10.2021 - 03.12.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020 00.00
Anmälan stänger: 24.10.2021
Kurskod: 38SI0019001
Kurspris: 510,00 €
Anmäl

Folkhälsan ordnar en ny baskurs i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla.


Träna hjärnan i välmående. Bli vän med dig själv och bygg inre styrka, resiliense genom vår utbildning i självmedkänsla – Mindful Self-Compassion


Den här utbildningen är för dig som vill få kunskaper och praktiska verktyg i självomhändertagande genom ökad emotionsreglering, minska självkritik och hantera svåra känslor som skam och skuld. Du lär dig utveckla resiliens inre styrka och välbefinnande och utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet. Forskning visar på goda effekter vid MSC och man beskriver det som en kraftfull copingmekanism, ett förhållningssätt som ökar acceptans, alliansbyggande och utvecklar oss som  terapeutiska instrument.


Forskning inom området har visat att självmedkänsla förebygger empatitrötthet, utbrändhet i människovårdande yrke.  Det är en färdighet vi kan träna och utveckla, precis som med fysiska muskler. Du får praktiska verktyg att ha med dig i vardagen och professionellt Vi lär oss hur man förhåller sig till motstånd, självkritik och prestationsångest, och hur man bemöter sig själv med vänlighet, nyfikenhet och omsorg. När vi bemöter oss själva med självmedkänsla aktiverats vårt trygghetssystem och stressystemet sänks. När vi har mer tillit och känner oss trygga ökar vår känsla av gemenskap, glädje, lust och kreativitet.  Vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer villiga att försöka igen.


För vem?


Kursen riktar sig till både till privatpersoner som vill fördjupa sin självmedkänsla och till professionella som arbetar med samtal, människors utveckling och hälsa.


Det är användbart för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra människor. Jobbar du med Mindfulness är MSC passande att komplettera med.


 


Vad är Mindful Self Compassion?


Mindful Self-Compassion (MSC) – självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av psykologerna Kristin Neff, och Christopher Germer. Metoden bygger på modern hjärnforskning och på MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), affektteori och anknytningsteori. MSC passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag och det har visat sig ha goda effekter vid exempelvis oro, ångest nedstämdhet och stress.


 


Vad säger forskningen?


Forskning har visat att MSC har positiva effekter på ångest, perfektionism, skam. Goda känslor som tillit, trygghet och glädje har visat sig öka. Det är en kraftfull strategi för resiliense. Forskning visar att medkänsla lönar sig för organisationer och skapar trygghet och hållbarhet i alla led. Effekten brukar kallas


Compassion economics.


 


Utbildningen ger dig


· Grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
Möta motstånd med nyfikenhet och utan dömande


· Emotionsreglering och verktyg att möta svåra känslor som skuld och skam med ökad tillit·
Ökad förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi


Beskriva och sätta ord på känslor och ökad kroppsmedvetenhet.
·Att motivera dig själv med vänlighet och medkännande istället för självkritik


· Redskap att utveckla motståndskraft och återhämtning


 


Mellan kursdagarna får deltagarna övningar för att integrera i vardag och arbete. Reflektionsuppgifterna redovisas via mail.


 


Kursledare


Utbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är leg Hälso och Sjukvårdskurator  meditationslärare, Steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program och har flera års erfarenhet av att leda utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, compassion och KBT”.


Läs mer om Katarina på: http://levnu.net/


Har du frågor kan du maila info@levnu.net 


 


Du får ett kursintyg från Folkhälsan på att du gått 3 dagars baskurs i Mindful Self-Compassion (MSC) – Självmedkänsla.Litteratur: Vi rekommenderar att köpa boken Mindful self-compassion : Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv.


Boken kan köpas t.ex. här:


https://www.adlibris.com/fi/kirja/mindful-self-compassion-sa-bygger-du-inre-styrka-och-hallbarhet-med-sjalv-9789127824492


 


Ingår: Kurskompendium


Kursen ordnas distans, via zoom.


 


Tid: 28.10- 29.10.2021 & 3.12.2021


Tidtabell för närstudiedagarna:


Torsdag 28.10.2021 kl. 9:00- 16:00


Fredag 29.10.2021 kl. 9:00- 16:00


Fredag 3.12.2021 kl. 9:00- 16:00


Pris: 510€


 


 

Anmäl

Tider :

28.10.2021 09.00 - 16.00 På distans
29.10.2021 09.00 - 16.00 På distans
03.12.2021 09.00 - 16.00 På distans