Peers - Träning av sociala färdigheter

Startdatum: 03.10.2022
Kursperiod: HT 03.10.2022 - 31.12.2022, VT 01.01.2023 - 30.01.2023
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2022 00.00
Kurskod: 20HA0019001

PEERS® är habilitering i grupp för barn som har sociala och kommunikativa
svårigheter. Till programmet hör teori, diskussion och praktiska övningar,
t.ex. rollspel och hemuppgifter. Övningar med jämnåriga påverkar barnens
självkännedom och färdigheter på ett positivt sätt, vilket ökar motivationen
för sociala kontakter.

Parallellt arrangeras en grupp för barnens föräldrar. Målsättningen med
gruppen är att ge föräldrarna fördjupad information och konkreta redskap att
stödja sina barn att utveckla sina sociala färdigheter. Vi utgår ifrån att både
barn och föräldrar deltar i hela kursen.

PEERS®, som har utvecklats vid University of California Los Angeles
(UCLA), är en evidensbaserad habilitering i grupp av sociala färdigheter.

För vem: Barn i lågstadiet på åk 3-6 och deras föräldrar

Pris: 1355€ (innehåller 12x75 min sessioner för barn och föräldrar i egna
grupper, 2x45 min individuella familjeträffar, utlåtande). 
Betalningsförbindelse kan ansökas för kursen via specialsjukvården eller
kommunen. 

Anmälan: Ni kan anmäla er till kursen genom att maila sofia.nyberg@folkhalsan.fi

Tidpunkt: Hösten 2022, (oktober - januari), 12 sessioner på 75 min

Plats: Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer
Paasikivigatan 1, vån 2, 00250 Helsingfors

Kontakt: Sofia Nyberg, sofia.nyberg@folkhalsan.fi, tfn 0504657784

Tider :

03.10.2022 17.00 - 18.15 Mottagning för barn unga och familjer