Syskondagar

Startdatum: 17.06.2019
Kursperiod: 17.06.2019 - 19.06.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 07.04.2019 00.00
Anmälan stänger: 30.04.2019
Bilagor:
Kurskod: 180K0019553

Syskondagar


Kursen riktar sig till barn på åk 2-6


Har du ett syskon med specifika svårigheter (som ADHD/ADD, autism) / funktionshinder


– då kan de här Dagarna vara just för dig !


Meningen är att syskon till barn med special behov ska få träffas, få vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om allt att ha ett syskon med specifika svårigheter eller ett handikapp/funktionshinder. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons svårigheter samt verktyg för att hantera problem som kan uppstå i vardagen. Framförallt får ni träffa andra i liknande situation!


Genom ledda aktiviteter, lekar, spel och gruppdiskussioner behandlas de aktuella frågorna. Deltagarna gör t.ex. mat tillsammans och besöker något evenemang eller har ledd verksamhet på Solvalla idrottsinstitut (som t.ex paddling, väggklättring).


Kursen är en övernattningskurs och inkvarteringen ordnas i två personers rum i huset Lilla-Solvalla. Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, vid Noux Långträsk. Solvalla ligger ca 35 km från Helsingfors centrum, 17 km från Esbo centrum.


Tid: Heldag med övernattning


Kursen inleds på måndag mellan kl.11.00 och 11.30 samt avslutas på onsdagen runt kl. 14


Kursplats: ”Lilla-Solvalla” Solvalla, i Noux, Esbo (Folkhälsans idrottsinstitut)


Nouxvägen 82, 02820 Esbo


 


Anmälan: senast 30.4.2019


Det finns ett begränsat antal platser, beslut om plats ges efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14 i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälsofaktorer som visar behovet, tidigare deltagande i liknande verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. 


Anmälning till familjekurser@folkhalsan.fi, senast den 30.4.2019


meddela barnets namn, ålder, om deltagit tidigare på kurs, beskriv kort behovet av kursen, vårdnadshavares kontaktuppgifter. Kurskoordinator kontaktar er för närmare information efter att anmälan tagits emot.


Avgift: Gratis. Kursen, i vilken ingår kost och logi, finansieras med stöd från STEA, Veikkaus och är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen bekostas av familjen.


 


 


Kontaktuppgifter


Folkhälsans Förbund/ Paula Ala-Käkelä                                              


Tfn: 044-788 36 30,


familjekurser@folkhalsan.fi,

Tider :

17.06.2019 11.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
18.06.2019 00.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
19.06.2019 00.00 - 14.00 Solvalla Idrottsinstitut