Syskondagar

Startdatum: 07.08.2019
Kursperiod: 07.08.2019 - 09.08.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsan Östanlid - Folkhälsanhuset Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.04.2019 00.00
Anmälan stänger: 03.06.2019
Bilagor:
Kurskod: 180K0019554

Syskondagar


Kursen riktar sig till barn på åk 2-6


Har du ett syskon med specifika svårigheter (som ADHD/ADD, autism) / ett handikapp


– då kan de här Dagarna vara just för dig !


Meningen är att syskon till barn med special behov ska få träffas, få vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om allt att ha ett syskon med specifika svårigheter eller ett handikapp/funktionshinder. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons svårigheter samt verktyg för att hantera problem som kan uppstå i vardagen. Framförallt får ni träffa andra i liknande situation!


Genom ledda aktiviteter, lekar och gruppdiskussioner behandlas de aktuella frågorna. Deltagarna besöker ett evenemang (som t.ex. Power Park, simmar)


Kursen är en övernattningskurs med lägerstämning. Inkvarteringen sker på madrasser i Folkhälsan Östanlids lokaler i Jakobstad.


Kursen inleds på onsdagen kl.12.00 samt avslutas på fredagen runt kl. 14


Kursplats:


Folkhälsan Östanlid
Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad


 Anmälan: senast 3.6.2019


Det finns ett begränsat antal platser, beslut om plats ges efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14 i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälsofaktorer som visar behovet, tidigare deltagande i liknande verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. 


Anmälning till elin.andersson@folkhalsan.fi, senast den 3.6.2019


meddela barnets namn, ålder, om deltagit tidigare på kurs, beskriv kort behovet av kursen, vårdnadshavares kontaktuppgifter. Kursledare Elin Andersson kontaktar er för närmare information efter att anmälan mottagits.


Avgift: Gratis. Kursen, i vilken ingår kost och logi, finansieras med stöd från STEA, Veikkaus och är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen bekostas av familjen.


Kontaktuppgifter


Kursledare Elin Andersson


Elin.andersson@folkhalsan.fi


044-066 5684

Tider :

07.08.2019 12.00 - 23.59 Folkhälsanhuset Östanlid
08.08.2019 00.00 - 23.59 Folkhälsanhuset Östanlid
09.08.2019 00.00 - 14.00 Folkhälsanhuset Östanlid