Simskola INTRESSE torsdagar

Startdatum: 26.09.2019
Kursperiod: 26.09.2019 - 21.11.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Kyrkslätt r.f.
Plats: Simhallar i Nyland - Kyrkslätt simhall
Adress: Gesterbyvägen 41, 02400 Kyrkslätt
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.08.2019 00.00
Kurskod: H8000007226
Kurspris: 64,00 €

SIMSKOLA I KYRKSLÄTT SIMHALL hösten 2019
Adress: Gesterbyvägen 41


Datum: 26.9-21.11.2019, ingen simning 17.10.2019 (höstlov)
Tid: Torsdagar kl 19.20-20
Grupp: Intresse


Krav för att delta: Eleven vågar dyka och kan simma 10 meter på mage eller rygg. Vi repeterar grundläggande färdigheter (flyta, glida, dyka) och övar elementära simsätt; ryggsim, mullvadssim och bröstsim genom olika lekar och övningar. Målsättningen är att eleverna lär sig simma minst 10 meter både på mage och rygg. Minimiålder 5 år.


Efter avslutad kurs får eleverna ett diplom där inlärningen dokumenterats.


Pris: 64 € (8x40min). Alla elever betalar dessutom inträdesavgift till simhallen (3€/gång)


Simskolan ordnas av Föreningen Folkhälsan i Kyrkslätt rf.


KURSINFO (OBS! Inga infobrev eller fakturor skickas längre ut)


Betalning:
Kontonummer: FI2540554650004631
Belopp: 64 € (8x40min). Alla elever betalar dessutom inträdesavgift till simhallen
Förfallodag: 28.3.2019
Referensnummer: behövs ej, skriv SIMSKOLA och barnets namn som meddelande


I simhallen
Eleverna bör betala normal inträdesavgift (3€/gång) vid simhallens kassa. Föräldrarna följer barnen till omklädningsrummet (OBS! Vi har gruppomklädningsrummena till vårt förfogande) och hjälper dem att byta om. Simläraren hämtar barnen från omklädningsrummet då simskolan börjar och duschar med barnen före de går vidare till bassängen. OBS! Kom i tid! Vi har inte möjlighet att vänta på elever som inte är på plats då simskolan börjar, se också till att eleverna bytt om då simläraren hämtar dem. Efter simskolan följer simläraren eleverna tillbaka till omklädningsrummet. Eleverna får duscha på egen hand/med föräldrarnas hjälp.


Ifall föräldrarna vill följa med till bassängområdet bör de enligt simhallens regler betala simhallsavgift och byta om till simdräkt. I annat fall kan föräldrarna följa med undervisningen från cafeterian. Namnuppropet hålls vid bassängkanten, det går bra att komma direkt dit också.


Säkerhet
Berätta åt simläraren ifall ert barn har några sjukdomar/allergier/annat som kan påverka simningen. Det är absolut förbjudet att springa i simhallen, halkningsolyckor sker väldigt lätt. Uppmana era barn att alltid gå i simhallen.


Avslutning och diplom
Sista gången i simskolan är det diplomutdelning. Alla elever får ett diplom. 


Undervisningen
Undervisningen sker i barnbassängen. Under kursen koncentrerar vi oss på elementära simsätt och övar också dyka, glida och hoppa. Eleverna i fortsättningsgruppen får också prova på att simma i stora bassängen. Ifall ni har några frågor om undervisningen eller något annat får ni gärna ta kontakt med mig per e-post!


Annat
Vi önskar att alla elever använder simglasögon i simskolan. Håret skall också fästas med snodd ifall det är långt och kommer i ögonen då man simmar/dyker. Man kan också använda simmössa. Be eleverna att gå på toaletten innan simskolan börjar och se till att de inte fryser då simskolan börjar.


Som simlärare fungerar May Vannasmaa.


Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Förfrågningar till:
Eva-Lena Gästrin
simskola.kyrkslatt@gmail.com


 

Boka

Tider :

26.09.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
03.10.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
10.10.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
24.10.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
31.10.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
07.11.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
14.11.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall
21.11.2019 19.20 - 20.00 Kyrkslätt simhall