Kostrådgivarutbildning - Solvalla Våren 2020

Startdatum: 16.01.2020
Kursperiod: 16.01.2020 - 05.04.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.05.2019 00.00
Anmälan stänger: 16.01.2020
Kurskod: 0100488
Kurspris: 1350,00 €

Nästa kostrådgivarutbildning ordnas på Solvalla under våren 2020!Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar
helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder
behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9+ 1 närstudiedagar, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)


Närstudiedagar våren 2020:


16.1- 19.1
28.2 -1.3
21.3 tent start kl. 9:00
4- 5.4


 
Föreläsare:
Olli Ilander, läs mer om honom på sidan: http://www.olliilander.fi/

Diplomering: Efter avklarad kurs blir deltagarna diplomerade kostrådgivare.

Boka

Tider :

16.01.2020 09.00 - 20.00 Solvalla Idrottsinstitut
17.01.2020 09.00 - 20.00 Solvalla Idrottsinstitut
18.01.2020 09.00 - 20.00 Solvalla Idrottsinstitut
19.01.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
28.02.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
29.02.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
01.03.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
21.03.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
04.04.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
05.04.2020 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut