Kostrådgivarutbildning - Solvalla Våren 2021

Startdatum: 29.01.2021
Kursperiod: 29.01.2021 - 24.04.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 02.06.2020 00.00
Kurskod: 38SI0100534
Kurspris: 1350,00 €
Boka

Nästa kostrådgivarutbildning ordnas på Solvalla under våren 2021!Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar
helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder
behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9+ 1 närstudiedagar, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)


Närstudiedagar våren 2020:


29- 31.1.2021 (kl. 9- 17:00)


19- 21.2.2021 (kl. 9- 17:00)


20- 21.3.2021 (kl. 9- 17:00)


10.4 tent (distans) start kl. 9:00


24.4 (distans) (kl. 9- 17:00)


Tentamen och den sista närstudiedagen hålls distans, via zoom. Ifall du är intresserad av att gå hela utbildningen distans, är det också möjligt. Kontakta oss för mer info.


Du hittar mer info om kursinnehållet, under flikarna på våra hemsidor: www.folkhalsan.fi/kostradgivareFöreläsare:
Olli Ilander, läs mer om honom på sidan: http://www.olliilander.fi/

Diplomering: Efter avklarad kurs blir deltagarna Folkhälsans Certifierade Kostrådgivare.

Boka