Kostrådgivarutbildning Norrvalla höst 2020

Startdatum: 25.09.2020
Kursperiod: 25.09.2020 - 12.12.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.05.2020 00.00
Anmälan stänger: 18.09.2020
Kurskod: 38NF0100523
Kurspris: 1350,00 €

September 2020 startar vår populära kostrådgivarutbildning.
Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar
helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder
behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9 undervisningsdagar+tenttillfälle, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)

Datum:


25-27.9


23-25.10


14-15.11


5.12 tent distans


12.12 distans, via zoom
Certifiering: Efter avklarad kurs, tent och godkända inlämningsuppgifter blir deltagarna certifierade kostrådgivare. 

Tider :

25.09.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
26.09.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
27.09.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
23.10.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
24.10.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
25.10.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
14.11.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
15.11.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
05.12.2020 09.00 - 11.00 Campus Norrvalla
12.12.2020 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla