Kostrådgivarutbildning Norrvalla vår 2020

Startdatum: 16.01.2020
Kursperiod: 16.01.2020 - 19.04.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.11.2018 00.00
Anmälan stänger: 31.12.2019
Kurskod: 38NF0100492
Kurspris: 1350,00 €

I januari 2020 startar den populära och nyproducerade kostrådgivarutbildning.
Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar
helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder
behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9 dagar av närstudier+tenttillfälle, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)

Datum:


16-19.1, Solvalla - möjlighet till distans via Zoom


6-8.3.2020, Norrvalla


Tent: 21.3.2020, Norrvalla


18-19.4.2020, Norrvalla
Diplomering/Licensiering: Efter avklarad kurs blir deltagarna diplomerade kostrådgivare. Vill deltagaren bli licensierade kostrådgivare skall man tentera kursen vilket ingår i kurspriset.

Garantera din plats genom att anmäla dig i tid.

Boka

Tider :

16.01.2020 09.00 - 18.00 Solvalla Idrottsinstitut
17.01.2020 09.00 - 18.00 Solvalla Idrottsinstitut
18.01.2020 09.00 - 18.00 Solvalla Idrottsinstitut
19.01.2020 09.00 - 18.00 Solvalla Idrottsinstitut
06.03.2020 09.00 - 18.00 Campus Norrvalla
07.03.2020 09.00 - 18.00 Campus Norrvalla
08.03.2020 09.00 - 18.00 Campus Norrvalla
21.03.2020 09.00 - 12.00 Campus Norrvalla
18.04.2020 09.00 - 18.00 Campus Norrvalla
19.04.2020 09.00 - 18.00 Campus Norrvalla