Kostrådgivarutbildning Solvalla

Startdatum: 02.03.2019
Kursperiod: 02.03.2019 - 19.05.2019
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.10.2018 00.00
Anmälan stänger: 02.03.2019
Kurskod: 38SI0100235
Kurspris: 1350,00 €

Nu har du chansen att utbilda dig till licensierad kostrådgivare under våren 2019 på Solvalla!Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar
helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder
behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 10+ 1 närstudiedagar, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)


Närstudiedagar våren 2019:


2-3.3 kl. 9-17
30-31.3 kl. 9-17
13-14.4 kl. 9-17
4-5.5 kl. 9-17
11.5 tent start kl. 9:00
18- 19.5 kl. 9-17


 
Föreläsare:
Olli Ilander, läs mer om honom på sidan: http://www.olliilander.fi/

Diplomering/Licensiering: Efter avklarad kurs blir deltagarna diplomerade kostrådgivare. Vill deltagaren bli licensierade kostrådgivare skall man tentera kursen vilket ingår i kurspriset.

Tider :

02.03.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
03.03.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
30.03.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
31.03.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
13.04.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
14.04.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
04.05.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
05.05.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
11.05.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
18.05.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut
19.05.2019 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut