Yrkesexamen i massage - Norrvalla

Startdatum: 01.06.2020
Kursperiod: HT 01.06.2020 - 01.06.2020, VT 28.05.2021 - 28.05.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Massörsklassen
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nikita Korsström
nikita.korsstrom@folkhalsan.fi
040-8673237
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.05.2020 08.45
Anmälan stänger: 02.08.2020
Kurskod: 38NF0100480
Kurspris: 900,00 €
Boka

Förlängd ansökningstid till 2.8.2020


Tilläggsurval 11.8.2020 (Begränsat antal platser)


För vem?
Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas.


Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier. Närstudierna sker i första hand måndag-onsdag och distansstudierna torsdag-fredag.


Utbildning på arbetsplats ingår som en del av studierna.


Vad ingår i utbildningen?
Du läser ämnen som bl.a. undersöknings-, behandlings- och kommunikationsmetodik samt naturvetenskapliga ämnen så som anatomi och fysiologi.
Examentillfällena består av två obligatoriska examensdelar och två valfriaexamensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).


Obligatoriska delar


 • Främjande av hälsan och funktionsförmågan hos patienter med problem i stöd- och rörelseorganen

 • Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen

Valbara delar


 • Upprätthållande och främjande av vätskecirkulationen i kroppen

 • Massage av en äldre patient

 • Förebyggande av folksjukdomar i massörsarbetet

 • Främjande av rörligheten i extremiteterna

Har du en tidigare examen från någon av följande:


 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

 • yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

 • yrkesexamen i idrott och träning

 • yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

 • yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

kan du söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.


Läs mer på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4556441/reformi/tiedot


Vad kostar utbildningen?
Du betalar en terminsavgift på 450 euro (1 rat på höstterminen och 1 rat på vårterminen) samt studiematerial för ca 250–300 euro.


Datumplan
Urvalsprov 11.8.2020
Studietid 17.8.2020- 28.5.2021 (1.6.2020-28.5.2021)
Sommarlov juli/2020
Höstlov vecka 42/2020
Sportlov vecka 9/2021


Strukturskiss
Strukturen för utbildningsprogrammet är att uppnå målet med examen på två (2) terminer. Men alla följer sin egen PUK.


Instuderingsmaterial fås via länken nedan!
https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=404


Ansök till utbildningen genom att klicka på "Boka" knappen nedan!

Boka

Tider :

01.06.2020 08.45 - 15.15 Massörsklassen
28.05.2021 00.00 - 23.59 Massörsklassen