Yrkesexamen i massage 2021-2022 - Norrvalla

Startdatum: 16.08.2021
Kursperiod: HT 01.06.2021 - 01.06.2021, VT 16.08.2021 - 27.05.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nikita Korsström
nikita.korsstrom@folkhalsan.fi
040-8673237
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.04.2021 08.00
Anmälan stänger: 08.08.2021
Kurskod: 38NF0100538
Kurspris: 900,00 €
Anmäl

 


Yrkesexamen i Massage 2021-2022/2 terminer- Norrvalla


Ansökan öppnar: Omgång 2: 29.04.2021 (Omgång 1: 11.01.2021)


Ansökan stänger: Omgång 2: 08.08.2021 (Omgång 1: 18.04.2021)


Urvalstester hålls: Omgång 2: 10.08.2021 (Omgång 1: 27.4.2021)


Utbildningen startar: Omgång 2: 16.08.2021 (Omgång 1: 01.06.2021)


Examen beräknas uppnådd: 27.05.2022 (För studerande som börjat i omgång 2: 23.6.2022)


Terminsavgift: 2x450€


 


För vem?
Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas.


Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier. Närstudierna sker i första hand måndag-onsdag och distansstudierna torsdag-fredag.


Utbildning på arbetsplats ingår som en del av studierna.


Vad ingår i utbildningen?
Du läser ämnen som bl.a. undersöknings-, behandlings- och kommunikationsmetodik samt naturvetenskapliga ämnen så som anatomi och fysiologi.
Examentillfällena består av två obligatoriska examensdelar och två valfriaexamensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).


Obligatoriska delar


 • Främjande av hälsan och funktionsförmågan hos patienter med problem i stöd- och rörelseorganen

 • Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen

Valbara delar


 • Upprätthållande och främjande av vätskecirkulationen i kroppen

 • Massage av en äldre patient

 • Förebyggande av folksjukdomar i massörsarbetet

 • Främjande av rörligheten i extremiteterna

Har du en tidigare examen från någon av följande:


 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

 • yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

 • yrkesexamen i idrott och träning

 • yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

 • yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

kan du söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.


Läs mer på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4556441/reformi/tiedot


Vad kostar utbildningen?
Du betalar en terminsavgift på 450 euro (1 rat på höstterminen och 1 rat på vårterminen) samt studiematerial för ca 250–300 euro.


Strukturskiss
Strukturen för utbildningsprogrammet är att uppnå målet med examen på två (2) terminer. Men alla följer sin egen PUK.


Instuderingsmaterial nås via länken nedan!
https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=404

Anmäl

Tider :

01.06.2021 09.00 - 15.00 Campus Norrvalla