Blogginlägg: Skärmtid = nödvändigt + underhållning - Folkhälsan

22 juni 2017

Blogginlägg: Skärmtid = nödvändigt + underhållning

Under våren har skärmtiden, dvs. den tid vi tillbringar framför olika skärmar diskuterats mycket. Suvi Määttä skriver i sitt blogginlägg om skärmtid som är nödvändig och skärmtid som kan ses som underhållning och berättar också om olika forskningsresultat kring skärmtid.

Läs hela blogginlägget

Olika former av skärmar har blivit en del av vår vardag. Vi använder skärmar till att betala våra räkningar, boka våra resor eller vara i kontakt med våra kompisar. Skärmtiden handlar inte längre bara om TV eller dator, utan vi kan bära med oss våra skärmar hela tiden.

För småbarn kan nödvändig skärmtid vara till exempel skype-diskussion med far- eller morföräldrar som bor lång borta

Skärmar används av alla från småbarn till vuxna. Såsom vår DAGIS-forskning visar har redan unga 3-6-åringar nästan 2 timmar skärmtid per dag hemma. Under vintern har det också varit diskussion om vi borde glömma hela ordet skärmtid eftersom skärmar är så mycket framme i vårt liv. Skärmar är nödvändiga och göra våra liv lättare på många sätt. I framtiden kan vi vara ännu mera beroende av skärmar än nu. Men jag frågar också om all daglig skärmtid verkligen är viktig och nödvändig?

American Academy of Pediatrics gjorde nya rekommendationer för småbarns skärmtid förra året. I den har rekommendationen för skärmtid första gången delats i ”nödvändig skärmtid” och ”underhållningsskärmtid”. För småbarn kan nödvändig skärmtid vara till exempel skype-diskussion med far- eller morföräldrar som bor lång borta eller pedagogiska program på TV, medan underhållningsskärmtid är till exempel spel på surfplattor och andra icke-pedagogiska TV-program. Den här underhållningsskärmtiden är den, som borde begränsas bland barn. De här rekommendationerna rekommenderar att barnen under 3 år inte alls har underhållnings skärmtid och barnen mellan 3-6 år har högst 1 timme per dag. Under den här våren har det kommit mera nya undersökningar kring skärmtidens betydelse för barnens hälsa och välmående, som också stöder de här rekommendationerna att begränsa skärmtiden. En helt ny kanadensisk forskning bland nästan 900 barn (mellan 6 månader och 2 år) visade att ju mera barn hade skärmtid med handplattor, desto mera sannolikt var det att barnen hade fördröjningar i talförmågan. En annan forskning visade att barn i samma åldersgrupp hade mera sömnproblemet desto mera de använder skärmar. Samtidigt borde vi inte glömma att några undersökningar också har visat att interaktiva medier (såsom elektroniska böcker, lära sig att läsa-applikationer) kan hjälpa barns utveckling gällande att lära sig att olika bokstäver och ord. Skärmtid är en mångfasetterad sak och vi behöver nog fortfarande mera forskning för att veta vilket betydelse en extensiv skärmtid har för barnens hälsa och välmående, speciellt betydelsen på lång sikt.

Jag tycker att vi borde diskutera mera om vilken skärmtid som är verkligen nödvändig och varifrån är den bort. Är barnens skärmtid borta från att umgås med föräldrar och andra barn eller det bort från tiden att vara ute? Ju längre vi är framför våra skärmar, desto mindre tid med nånting annat. Vi alla har bara 24 timmar i vår dag. I Konsthallen var det Anu Pentiks utställning ”tre rum” under våren. En av figurerna i utställningen är en pojke som sitter på soffan. Han har hörlurar på sig och lyssnar på musik. Han sitter nedböjd över sin telefon. Pentik själv berättade att idén bakom figuren är det att när vi sitter och använder våra skärmar glömmer vi att titta upp och utanför och se all skönhet som finns ute eller i naturen. Men glömmer vi också den viktiga sociala växelverkan med andra människor? Ingen skärm kan ersätta helt den viktiga face-to-face- interaktionen.