Pressmeddelande: Solvalla fick stort understöd - Folkhälsan

09 juni 2017

Pressmeddelande: Solvalla fick stort understöd

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Campus Solvalla del två ett statsunderstöd på 700 000 euro med reservering för 200 000 euro till. Det är ett enormt och tacksamt understöd för projektet för del två som har en helhetsbudget på närmare två miljoner euro. Campus Solvalla del 1 hade en budget på 3,6 miljoner euro varav 893 000 euro var statsunderstöd.

Campus Solvalla del 1 & 2 byggs och renoveras för tillfället. Campus Solvalla del 1 har inneburit både rivning och nybygge på Solvalla. Den nuvarande huvudbyggnaden byggs om i två etapper med ett betydande stöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Den första delen med restaurang och en del övernattningskapacitet står nu klar sedan 1.6.2017 och del två av campusbygget innebär en renovering av den andra halvan av huvudbyggnaden där både övernattning och en bollhall finns.

– Det är en oerhörd glädje och tacksamhetskänsla från vår sida gentemot undervisnings- och kulturministeriet för deras beslut, säger vd Anna Bertills. Vi har jobbat länge för en hållbar lösning för Solvallas utrymmesbit och framtiden och nu är vi här! Det innebär en större verksamhet inom ramen för fri bildning och visar också att man även från statligt håll vill stöda finlandssvensk idrott inom idrottsinstituten och ser tydliga behov.

Mer information ger:

Anna Bertills, tfn 050 354 2720
Stefan Backman, tfn 040 567 7070