Tidningen Folkhälsan 3/2017 ute nu! - Folkhälsan

14 juni 2017

Tidningen Folkhälsan 3/2017 ute nu!

I det senaste numret kan du läsa om bland annat vikten av att få in naturens hälsofrämjande effekter i äldreomsorgen. För att få Tidningen Folkhälsan behöver du bara skriva in dig i en lokal Folkhälsanförening!

Hur får vi in den hälsofrämjande naturen i äldreomsorgen? Forskaren Erja Rappe från Äldreinstitutet tipsar om hur man kan gå till väga. Folkhälsan har bland annat satsat på cykelrikshor som tar ut äldre och personer med funktionshinder på hälsofrämjande cykelturer.

Läs också om hur bildstöd och teckenstöd kan hjälpa barn med kommunikationssvårigheter att förstå och bli förstådda.

Vi träffar bland annat Aron Grönholm som var sen med talet och lärde sig tala med hjälp av stödtecken och bilder. Också nyanlända och personer med minnessjukdomar kan ha nytta av bildstöd.

Det här och mycket annat nytt på hälsofronten hittar du i Tidningen Folkhälsan.

Vill du få tidningen Folkhälsan?

För att få Tidningen Folkhälsan behöver du bara skriva in dig i en lokal Folkhälsanförening. Tidningen, som utkommer sex gånger per år är Folkhälsans medlemstidning. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån.

Bli medlem här.