Alkohol och utsatta barnfamiljer i nyaste tidningen - Folkhälsan

13 november 2017

Alkohol och utsatta barnfamiljer i nyaste tidningen

Kloka insikter från en ensamstående mamma som kraschade och en person med MS som gläds över att kunna öva att gå igen. Det här hittar du i vår färska tidning. Läs också varför alkoholforskare är så oroade över regeringens förslag till ny alkohollag.

Alkohollagen förnyas och regeringens förslag granskas som bäst av utskotten. Alkoholforskare och folkhälsoexperter, är oroade. Forskning visar att förslagen som ökar tillgängligheten kommer att leda till fler skador och kostnader för samhället. De som vill göra alkoholen mer lättillgänglig efterlyser en mer europeisk eller förfinad alkoholkultur.

– Men vi måste försöka utveckla våra dryckesvanor inom ramen för den kultur och det historiska arv vi har, säger alkoholforskaren Christoffer Tigerstedt på Institutet för hälsa och välfärd, THL.
Läs hela intervjun med Tigerstedt här.

Samtidigt måste vi bli bättre på att tala om och reflektera över våra alkoholvanor och attityder.

Det gör personerna i den alkoholpanel vi sammanställt. 
Läs hela artikeln här.

Hit går pengarna från luciainsamlingen

Vi träffar också en ensamstående mamma som kraschade och fick hjälp av medlen från luciainsamlingen. Sömnsvårigheter, en mycket intensiv dotter och ett bottenlöst systemhav blev för mycket.

– När man blir inskriven på sjukhus och har ett barn så kopplas barnskyddet automatiskt in. Det var min lycka att jag fick den kontakten, säger mamman Heidi-Jessica Lahola.

Hon berättar insiktsfullt om onödig skam och vikten att våga be om hjälp.
Läs hela reportaget här.

Tidningen Folkhälsan bjuder också på hoppfull läsning om en korsholmsbo med MS som öva gång med hjälp av Folkhälsans nya stolthet, det robotiserade yttre stödskelettet Indego.
Läs artikeln här.

Det här och mycket annat nytt på hälsofronten hittar du i Tidningen Folkhälsan.

Vill du få tidningen Folkhälsan?

För att få Tidningen Folkhälsan behöver du bara skriva in dig i en lokal Folkhälsanförening. Tidningen, som utkommer sex gånger per år är Folkhälsans medlemstidning. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån.

Bli medlem här.