Folkhälsan certifierades som arbetsplats - Folkhälsan
16 november 2017

Folkhälsan certifierades som arbetsplats

Folkhälsan har utsetts till certifierad arbetsplats av det internationella arbetsutvecklingsprojektet Great Place to Work. Det är ett nytt koncept och beviljas arbetsplatser med ett Trust Index över 70 procent som är mycket högt. Det genomsnittliga medeltalet bland finländska arbetsplatser är 55.

Certifieringen är en ny produkt inom Great Place to Work och Folkhälsan har i oktober beviljats certifikatet i gruppen stora företag. I gruppen medelstora företag finns bl.a. Röda Korsets blodtjänst. Sammanlagt sex finländska företag certifierades i oktober.

Cecilia Ehrnrooth, personalchef vid Samfundet Folkhälsan är glad över utmärkelsen. Kriterierna för certifikatet är att organisationen når över 70 procent, inte bara gällande Trust Index, utan också gällande bakgrundsvariabler så som ställning inom organisationen och kön.

– Resultatet för Folkhälsans del tyder på att vi lyckats i vårt gemensamma arbete med att vara en inkluderande och samskapande organisation. Vi ska med glädje och stolthet synliggöra utmärkelsen och därmed vår stolthet över det goda arbete vi gör tillsammans på Folkhälsan. 

Vem som får rätten att använda benämningen Finlands bästa arbetsplatser 2018 klarnar vid årsskiftet. Folkhälsan är fortfarande med i den processen trots certifieringen i oktober.

Nivån på de företag som deltar i utvecklingstävlingen Finlands bästa arbetsplats har blivit allt högre under årens lopp och det är allt svårare att få rätten att använda benämningen Finlands bästa arbetsplats. Folkhälsan beviljades rätten år 2016.