Pressmeddelande: Viktigt att utsatta ungdomar får stödet de behöver - Folkhälsan

07 augusti 2018

Pressmeddelande: Viktigt att utsatta ungdomar får stödet de behöver

Många ungdomar mår bra, men det finns en grupp där problem och utmaningar hopar sig. Inför Internationella ungdomsdagen den 12 augusti 2018 vill Folkhälsans ungdomsmottagning i Helsingfors lyfta fram att det är viktigt att utsatta ungdomar får stödet de behöver.

På Folkhälsans mottagning för unga och unga vuxna i Helsingfors har vi de senaste åren märkt att allt fler ungdomar tagit kontakt. Ungdomsmottagningen har svarat mot behovet och antalet klienter har ökat stadigt. Enligt Institutet för hälsa och välfärd finns det mellan 14 000 och 100 000 unga som hotas av utslagning eller är utslagna i Finland i dag. Uppskattningarna varierar stort eftersom det inte finns någon vedertagen definition för utslagning.

Ungdomstiden är ett skede med många möjligheter till utveckling, att lära känna sig själv och hitta sina förmågor och styrkor. Identiteten växer fram, ofta hittar man sig själv och hittar vänner – men för många är tiden också jobbig, flera upplever ensamhet och sårbarhet och det är inte ovanligt att självkänslan sviktar. Även svårigheter från tidigare utvecklingsskeden kan aktiveras – men under ungdomstiden kan man också hitta nya lösningar på dessa.

Samtidigt som ungdomar försöker skapa sig ett tryggt liv och en trygg framtid finns ibland en känsla av hopplöshet och meningslöshet. Skolan och studierna kan vara krävande och ta mycket energi. Vår erfarenhet visar att många unga mår betydligt bättre efter lov då de kunnat pusta ut.

– Vårt arbete är att behandla de hinder som finns för att utvecklingen och mognadsprocessen ska kunna gå vidare. Stödbehovet varierar, kontakterna kan vara korta eller långa. Vi lyssnar på ungdomarna och föräldrarna och hjälper dem förstå och hantera sin situation, säger Anita Lind, psykolog och psykoterapeut på Folkhälsans ungdomsmottagning i Helsingfors.

– Det är viktigt att komma ihåg att ungdomstiden är en tid i sig, inte en transportsträcka. Man kan inte avfärda tiden genom att tala om tonårsangst, utan tonårstiden har ett viktigt värde, säger Lillemor Gustafsson, socialarbetare och familje- och parterapeut på mottagningen.

Internationella ungdomsdagen instiftades av FN 1999 och är tänkt som en möjlighet att uppmärksamma ungdomsfrågor över hela världen.

Mera information och intervjuer ger:

Lillemor Gustafsson (socialarbetare, familje- och parterapeut), tfn 044 788 1038
Anita Lind (psykolog, psykoterapeut på specialnivå), tfn 044 788 3700
Saskia Öhman (barnpsykiater, överläkare på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors), tfn 044 788 3688
E-post: fornamn.efternamn@folkhalsan.fi