Anna-Elina Lehesjoki utnämnd till svenskspråkig professor i medicinsk genetik - Folkhälsan

19 december 2018

Anna-Elina Lehesjoki utnämnd till svenskspråkig professor i medicinsk genetik

Samfundet Folkhälsan beslöt år 2017 att till Helsingfors universitet donera en svenskspråkig professur i medicinsk genetik. Med universitetet överenskoms att professuren på deltid (35 %) kunde kombineras med en anställning som forskningsdirektör (65 %) vid Samfundet Folkhälsan och chef för Folkhälsans forskningscentrum.

Rektor vid Helsingfors universitet har i november 2018 utnämnt Anna-Elina Lehesjoki till innehavare av professuren. Samfundet Folkhälsans styrelse utsåg Lehesjoki den 11 december 2018 till Samfundets forskningsdirektör. Båda anställningarna är tills vidare.

Professor Anna-Elina Lehesjoki har sedan år 2006 varit föreståndare för Folkhälsans forskningscentrum, ett av Finlands största privata forskningsinstitut som är känt och respekterat internationellt. Anna-Elina Lehesjoki har också innehaft en visstidsprofessur vid Helsingfors universitets Centrum för neurovetenskap.