Utnämningar inom Folkhälsan - Folkhälsan

22 november 2018

Utnämningar inom Folkhälsan

It-chef Jan Selén och informationschef Camilla Westerlund blir medlemmar i Samfundet Folkhälsans ledningsgrupp vid årsskiftet. Jan Seléns titel efter årsskiftet är it-direktör och Camilla Westerlunds kommunikationsdirektör.

Folkhälsans kommunikationsenhet, idag en del av Folkhälsans förbund, blir vid årsskiftet en avdelning inom Samfundet Folkhälsan. Samma gäller Folkhälsans It-avdelning som delvis redan nu är en del av Samfundet – men från årsskiftet blir även den it-verksamhet och personal som inte tidigare lytt under Samfundet – en enda avdelning inom Samfundet.

It-chef Jan Selén och informationschef Camilla Westerlund blir medlemmar i Samfundets ledningsgrupp, Jan Seléns titel efter årsskiftet är it-direktör och Camilla Westerlunds kommunikationsdirektör.

Folkhälsan har en organisationsstruktur där Samfundet Folkhälsan sköter stabs- och ledningsfunktioner samt fastighets- och finansförvaltning på en övergripande koncernnivå. Även Folkhälsans forskningscentrum är organisatoriskt en del av Samfundet.

Folkhälsans förbund som är takorganisation för de lokala Folkhälsan-föreningarna, handhar frivillig verksamhet, kampanjer, projekt och en omfattande hälsofrämjande verksamhet. Folkhälsan Välfärd är serviceproducent inom social- och hälsovård, medan Folkhälsan Utbildning driver idrottsinstituten Solvalla och Norrvalla, ungdomsverkstaden Föregångarna och har ett omfattande utbud av kurser och utbildningar. På Åland är Folkhälsans Allaktivitetshus Ab serviceproducent.