Aktiv hälsa med digitala hjälpmedel - Folkhälsan

17 oktober 2018

Aktiv hälsa med digitala hjälpmedel

Allt fler mobila applikationer och digitala verktyg skapas och utvecklas för att stöda vår hälsa. Folkhälsan är med i flera olika projekt och samarbeten där digitala lösningar står i fokus.

– Hjälpmedlen är en viktig del i hur vi kan utveckla våra tjänster och hitta innovativa lösningar för att motivera och aktivera, säger Thomas Asp, träningschef vid Folkhälsan.

För att beskriva alla de möjligheter som digitaliseringen för med sig inom vård-, omsorgs-, medicin-, hälso- och idrottssektorn, har man börjat använda begreppet e-hälsa.

– Utveckling inom e-hälsa är otroligt viktig för framtida verksamhet inom förebyggande hälsoarbete. Teknikutvecklingen inom branschen intresserar oss, speciellt med tanke på hur vi på bästa möjliga sätt kan implementera den i folkhälsoarbetet, säger Thomas Asp.

Utvecklingsarbetet förutsätter att tjänsteproducenter som Folkhälsan och de företag som förverkligar de digitala lösningarna möts.

– Vi fungerar som en plattform där innovatörer av it- verktyg kan möta användare för att utveckla och testa nya produkter, säger Thomas Asp.

Digitala innovationer används bland annat som hjälpmedel för att ge äldre människor mera möjligheter till fysisk aktivitet.

– Folkhälsan har tillsammans med det danska uppstartsföretaget Gonio VR skapat två VR-spel. Tanken är att spelen ska kunna spelas av invånare och besökare i våra hus. Med i utvecklingsarbetet, som fortfarande pågår, är både personal och invånare, berättar förvaltningsdirektör Niklas Talling.

I början av november besöker Folkhälsans idrottsproducent Joakim Träskelin och träningschef Thomas Asp en konferens i Umeå med temat digitalisering och fysisk aktivitet.

– En av arrangörerna till konferensen är Nord InC (Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health), ett samarbete över Kvarken där vi från Folkhälsan är med som part, säger Joakim Träskelin som ingår i Nord InC -teamet.

Inom Folkhälsans utbildningssektor (Norrvalla och Solvalla) är man naturligt nog intresserad av att utveckla digitala hjälpmedel inom idrott, träning och hälsa.

– Digitala verktyg är en viktig del av vår verksamhet inom träning och hälsa, som både underlättar vårt arbete och skapar ett mervärde för våra kunder, säger Joakim Träskelin.

Sedan tidigare använder man ett flertal verktyg som t.ex. Firstbeat, Polar Flow, InBody, Coach4Pro och Huco Sport.

– Tillsammans med Huco Sport har vi utvecklat ett verktyg (Huco Sport 360) för att lättare förstå idrottande ungdomar i högstadieåldern (deltagare i Framtidsgruppens skolläger).

Med hjälp av det här verktyget kan man nu identifiera idrottarens personlighet och hur livshanteringen ser ut på sidan av idrotten.

– Vilket i sin tur är en grund för coachsamtalen. Med hjälp av denna info förstår vi idrottaren bättre och kan motivera dem för fortsatt idrottande. Med tanke på det stora ”drop-out” fenomenet från idrotten under tonåren så är förhoppningen att minska det genom verktyget och att unga idrottare kan njuta ännu mer av sitt idrottande, säger Träskelin.