Gullkronan kandiderar om internationellt arkitektpris - Folkhälsan

05 oktober 2018

Gullkronan kandiderar om internationellt arkitektpris

Finlands arkitektförbund SAFA har nominerat bostadshuset Gullkronan till det internationella Mies van der Rohe-priset – EU:s pris for modern arkitektur.

Priset delas ut vartannat år och vinnaren väljs av en expertjury. Gullkronan planerades av arkitektbyrån Huttunen–Lipasti–Pakkanen Arkkitehdit.

Risto Huttunen var en av huvudarkitekterna bakom Gullkronan. Huttunen säger att huset blev som det blev tack vare den unika tomten.

– Tomten var trång men ett visst antal kvadratmeter måste få plats på den. Husets form utgick från tomten, och vi skulle också skapa en innergård. Byggnadens massa skär genom gatulinjerna, som om man hade täljt bort bitar av den, och taket har formats så att man ska få så mycket ljus som möjligt på innergården. Så formen har en funktion, förklarar Huttunen.

– Byggnadens material har valts så att det passar ihop med Folkhälsanhuset i Brunakärr som står invid. Gullkronan fortsätter i samma färgskala, men i en lite rikare ton, och teglet har olika färgnyanser som gör färgen kanske en aning subtilare. Byggnaden är som en stor skulptur med en vacker yta.

Huttunen konstaterar att den stora bilden förverkligades ganska väl om man jämför perspektivbilden som gjordes i tävlingsskedet med hur Gullkronan faktiskt ser ut i verkligheten. Att Gullkronan valdes till priskandidat av SAFA kom som en total överraskning, men Huttunen har en teori om varför det blev just så.

– Gullkronan representerar nutiden och den är högklassigt gjord med tanke på arkitekturen.

– Sedan blir det en internationell jury som avgör hur det går, men det är en jättefin grej att vi har får vara med i tävlingen, att vi uppskattas så här högt är jättefint.

Text: Mira Honkavaara
Foto: Huttunen­–Lipasti­–Pakkanen Arkkitehdit

Bostadshuset Gullkronan är en del av Folkhälsans campus i Brunakärr. Huset står invid Folkhälsanhuset i Brunakärr i Helsingfors. Huset lämpar sig både för personer som lever ett aktivt och självständigt liv, men är samtidigt planerat för en smidig vardag då man eventuellt är i behov av daglig omvårdnad. En gång ovanför marknivå förbinder Gullkronan med Folkhälsanhuset, där det finns både restaurang och terapibassäng.