Folkhälsans forskning med i unikt samarbete - Folkhälsan

17 september 2018

Folkhälsans forskning med i unikt samarbete

Direktören för Folkhälsans forskningscentrum deltar i ett unikt forskningsekosystem mellan flera universitet och näringslivet. Ekosystemet har precis beviljats betydande finansiering från Business Finland.

Ekosystemet New Modalities riktar sig på sällsynta degenerativa sjukdomar i nervsystemet som tillhör det finländska sjukdomsarvet. Till dessa sjukdomar hör bland annat MIRAS och progressiv myoklonusepilepsi.

– Vi forskar i molekylära drag i dessa sjukdomar, dels sådana som är specifika för sjukdomarna och dels gemensamma drag. Denna preciserade information använder vi sedan i ett tidigt skede för att tillsammans med företag kunna förbättra diagnostiken och utveckla nya vårdformer, säger de internationellt meriterade forskarna Anna-Elina Lehesjoki (direktör för Folkhälsans forskningscentrum, professor vid Helsingfors universitets medicinska fakultet, med i HiLife) och akademiprofessor Anu Wartiovaara (Helsingfors universitets medicinska fakultet, HUSLab och HiLife).

Business Finland stöder Wartiovaaras och Lehesjokis forskning med över 2,1 miljoner euro. Lehesjokis forskningsgrupp verkar vid både Folkhälsan och Helsingfors universitet. Lehesjokis och Wartiovaaras forskningsgrupper har gjort betydande bidrag till kunskapen om ärftliga degenerativa nerv- och muskelsjukdomar.

Ekosystemet koordineras av läkemedelsbolaget Orion, som i samarbete med forskarna ska hjälpa tillämpa resultaten. 

Mera information:
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum, tfn 050 505 8894, anna-elina.lehesjoki@folkhalsan.fi