Folkhälsans kostutbildning lockar många studerande - Folkhälsan

17 september 2018

Folkhälsans kostutbildning lockar många studerande

Intresset för näringslära ökar och det ser man bland annat på antalet studerande som sökt till Folkhälsans kostrådgivarutbildningar på utbildningscentren Solvalla och Norrvalla. Ytterligare en utbildning ordnas under våren.

Mera om utbildningen

I höst har Folkhälsans kostrådgivarutbildning dragit igång med 38 studerande; 19 på Norrvalla i Vörå och 19 på Solvalla i Esbo. Kursen består av 9 närstudiedagar plus en tent.

– Intresset har varit så stort att vi kommer att ordna ytterligare en utbildning på Solvalla under vårterminen. I dag är intresset för kost och näring stort. Det cirkulerar många olika åsikter och uppstår samtidigt ett flertal nya dieter. I kursprogrammet utgår vi från vetenskapen och jag tror att många fascineras av det faktum att man faktiskt kan få svar på sina frågor, säger Joakim Träskelin, idrottsproducent på Folkhälsan.

Kursen kan fungera som en kompetenshöjande utbildning för den som vill ha mera kött på benen i sitt yrke vad gäller kost och näring. Betoningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. De som tidigare har deltagit i utbildningen har varit bland annat yrkesverksamma inom tränings-, vård-, HR- samt restaurang- och köksbranschen. Många går den också vid sidan av sina pt-studier på Norrvalla eller Solvalla.

– Det är otroligt fint att se att vi lyckats skapa en helhet som lockar många studerande. Våra utbildningar försöker komplettera varandra och bildar en helhet inom hälsa, idrott och välmående, säger Anna Bertills, vd för Folkhälsans utbildningsenhet.

Tematiskt innehåller kursen allt från näringslära och kostrekommendationer till kostens betydelse i samband med motion och träning. Kursen går också in på viktkontroll, ätande och känslor samt ätstörningar. Programmet tar också upp kostrådgivares metoder, befogenheter och begränsningar, samt informerar om vilka andra aktörer det finns i branschen. Personer som gått utbildningen blir inte näringsterapeuter, men kan t.ex. jobba med att ge kostråd åt friska människor utan grundsjukdomar.

Kostrådgivarutbildningen görs i samarbete med utbildaren Olli Ilander, magister i livsmedelsvetenskaper, som också skrivit många böcker om kost och näring. Det färska skräddarsydda materialet som används under utbildningen är framtaget i samarbete mellan Olli Ilander och Folkhälsans idrottsproducenter.

Tidigare ordnades konstutbildningen i samarbete med svenska The Academy, men numera ordnas kursen helt i egen regi.