Hälsostegen är avgjord - Folkhälsan

15 november 2018

Hälsostegen är avgjord

Motionskampanjen Hälsostegen har pågått under oktober månad och lockat med många människor från Folkhälsans olika lokalföreningar och personalgrupper inom organisationen.

Totalt deltog 1 449 personer i år i Hälsostegen. Det är ett tiotal fler personer än 2017 (1 425 delt.) De som deltog i kampanjen kom från 90 olika Folkhälsan-föreningar och från 57 olika enheter och arbetsgemenskaper vid Folkhälsan. Under kampanjtiden fick Folkhälsan 158 nya medlemmar. Målet med kampanjen var att försöka nå upp till 10 000 steg om dagen i 30 dagars tid. 

Resultatet i

Tävlingsklassen för Folkhälsanföreningar med fler än 150 medlemmar:
1. Folkhälsan i Tenala
2. Folkhälsan i Nykarleby
3. Folkhälsan i Malax

Tävlingsklassen för Folkhälsanföreningar med färre än 150 medlemmar:
1. Folkhälsan i Sottunga
2. Folkhälsan i Kaskö
3. Folkhälsan i Tjöck

Tävlingsklassen för Folkhälsan enheter med fler än 14 anställda:
1. Daghemmet Gunghästen i Åbo, Folkhälsan Välfärd
2. Daghemmet Fyrklövern i Pargas, Folkhälsan Välfärd
3. Livsstilsenheten, Folkhälsans Förbund

Tävlingsklassen för Folkhälsan enheter med färre än 14 anställda:
1 Hyvinge daghem och eftis, Folkhälsan Välfärd
2. Region Åboland, Folkhälsans Förbund
3. Brahe eftis, Folkhälsan Välfärd

Lista över vinnare av priser genom utlottning.